Privacy Statement Rijschool Graduate

Contactgegevens:

…… is de Functionaris Gegevensbescherming van Rijschool The Graduate. Zij is te bereiken via info@rijschoolgraduate.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Graduate Rijschool verwerkt je persoonsgegevens, aangezien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rijschoolgraduate.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
The Graduate Rijschool verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling

Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Om goederen en diensten bij je af te leveren.

The Graduate rijschool verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

The Graduate Rijschool neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rijschool The Graduate) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Graduate Rijschool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

The Graduate Rijschool deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Graduate rijschool blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt The Graduate rijschool persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken

The Graduate Rijschool gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Graduate Rijschool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rijschoolgraduate.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. The Graduate Rijschool wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Graduate Rijschool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rijschoolgraduate.nl

Eigen verklaring

De aanduiding ‘Eigen verklaring’ zoals wij die kenden werd sinds 1 november 2017 veranderd in een Gezondheidsverklaring. Dit is niet het enige dat veranderd is, je moet nu ook zelf je gezondheidsverklaring aanvragen. Dit heeft het CBR besloten, omdat iedereen zelf aansprakelijk is voor zijn gezondheidsgegevens. Overigens zijn deze gegevens persoonlijk en vertrouwelijk.

De CBR beoordeelt met de gezondheidsverklaring of je gezond genoeg bent om een rijbewijs te halen. Het wordt dan ook aangeraden je gezondheidsverklaring al aan het begin van je rijopleiding in te vullen, zeker als er twijfels zijn over je gezondheid. Door het tijdig invullen van de Gezondheidsverklaring voorkom je dat je lang moet wachten voordat je op examen kunt. Het beoordelen van je rijgeschiktheid kan soms langer dan vier maanden duren.

Wij vragen onze leerlingen op tijd zijn of haar gezondheidsverklaring in te vullen. Wij hebben in het verleden meegemaakt dat onze leerlingen dat niet tijdig hadden gedaan waardoor het soms wel maanden kon duren voordat het was vrijgegeven. Ga naar cbr.nl en vul het z.s.m in.

Waarom moet je een gezondheidsverklaring aanvragen?

The Graduate Rijschool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rijschoolgraduate.nl

Hoe werkt het?

Aan het begin van je rijopleiding vraag je een Gezondheidsverklaring aan en vul je deze in. Dit doe je via Mijn CBR. Na het invullen van de Gezondheidsverklaring word je automatisch doorverwezen naar een betaalpagina waar je het bedrag van € 37,80 via Ideal kunt overmaken.

Let op! Zonder deze verklaring kan het praktijkexamen niet aangevraagd worden!

Waarom moet je een gezondheidsverklaring aanvragen?

Bij Rijschool The Graduate zorgen wij niet alleen voor het feit dat de leerlingen hun rijbewijs halen, maar ook dat ze in elke verkeerssituatie zelfstandig de juiste beslissingen kunnen maken.
Wij zijn gespecialiseerd in het helpen van leerlingen met autisme, rijangst en faalangst. Onze lessen zijn in het Nederlands, maar kunnen ook in het ARABISCH en Engels worden gegeven voor internationale leerlingen.
De rijinstructeurs zijn allemaal vrouwelijk. De rijschool heeft hiervoor speciaal gekozen omdat vrouwen het fijn vinden om door een andere vrouw geholpen te worden. Uiteraard zijn mannelijke leerlingen ook zeer welkom.

Afmelden voor lessen

Afmelden voor de les dient minimaal 48 uur van tevoren te gebeuren.
1e afzegging gratis
2e afzegging 50%
Vanaf 3e afzegging volledig bedrag.

Contact Rijschool Amsterdam
The Graduate

Neem contact met ons op of kom ons bezoeken en we zullen samen kijken hoe we het beste aan de slag kunnen gaan. Vol vertrouwen gaan we achter het stuur in onze hippe auto, op weg naar jouw rijbewijs!

4 + 12 =